Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DEDE DANCE

 1. Aanmelding
 • Aanmelding bij DéDé Dance vindt plaats door het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de docent van de betreffende les.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50

 

2. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij DéDé kan op elk gewenst moment ingaan.
 • Bij aanvang van inschrijving wordt het lesgeld gebaseerd op het volgende:

starten t/m de 15e van de maand = hele maand lesgeld; 
starten vanaf de 16e van de maand = halve maand lesgeld.

 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van lesgeld/inschrijfgeld geschiedt middels automatische incasso per de 1e van de maand.
 • De 4e balletles binnen 1 gezin, op hetzelfde adres, is gratis, voor de balletlessen daarna geldt een reductietarief.
 • Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl. De mail moet uiterlijk voor 3 werkdagen (tot 17.00 uur) voor het einde van de maand ontvangen zijn.
 • Indien te laat wordt opgezegd wordt de volgende maand in rekening gebracht.
 • In geval van niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  De leerling krijgt 2 weken de gelegenheid om het bedrag alsnog te voldoen. Blijft de leerling na deze 2 weken in gebreke, dan wordt de automatische incasso gestopt en wordt er een factuur aangemaakt voor het openstaande lesgeld. Kosten hiervoor bedragen € 4,50 per factuur.
 • Bij verzuim door ziekte of andere redenen is restitutie niet mogelijk. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Overleg hiervoor met de docent of neem contact op met het hoofdkantoor.

 

3. Lessen

 • Alle lessen hebben 3 x per jaar een kijkles. Aankondiging vindt plaats via Social Media en DéDé Nieuwsbrief
 • DéDé Dance behoudt zich het recht voor om lestijden en – plaats te wijzigen.
 • Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven, dit is reeds verrekend in het lesgeld.

 

4. Privacy

 • Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van u of van uw kind voor communicatieve en interne coaching doeleinden van DéDé Dance.
 • Met ondertekening van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor het ontvangen van de meDéDéling die maandelijks wordt verzonden per mail. U wordt op deze wijze geïnformeerd over al het DéDé nieuws dat belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouders. 

 

5. Blokkeren

 • Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan alleen in overleg met het hoofdkantoor van DéDé Dance.
 • Tijdelijk stopzetten van het lesgeld kan voor maximaal 3 maanden.

 

6. Beëindigen

 • Opzeggen kan maandelijks, per mail naar info@dededance.nl. De mail moet uiterlijk vóór 3 werkdagen (tot 17.00 uur) voor het einde van de maand ontvangen zijn.

 

7.  Risico en aansprakelijkheid

 • Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij DéDé Dance, is geheel voor eigen risico.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de leerling.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leerling.

 

8. Huisregels

 • De leerling wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels van DéDé Dance en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl.
 • De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DéDé MUSICALSCHOOL 

 1. Aanmelding
 • Aanmelding bij DéDé Dance, handelend onder de naam DéDé Musicalschool, vindt plaats door het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan de docent van de betreffende les.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50.

 

2. Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • Een lidmaatschap bij DéDé Musicalschool kan op elk gewenst moment ingaan.
 • Het lesgeld DéDé Dance - Masterclass bedraagt € 150,- per lesseizoen
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van lesgeld geschiedt per automatische incasso.
 • Het lesgeld wordt betaald per eenmalige incasso á €263-, (oktober) of betaling in 3 termijnen á €88-, (okt=jan-april)
 • DéDé Musicalschool lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een lesseizoen en kan tussentijds niet beëindigd worden.
 • Aan het einde van het lesseizoen wordt het lidmaatschap automatisch stop gezet.
 • In geval van niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Hiervoor wordt

€ 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
De leerling krijgt 2 weken de gelegenheid om het bedrag alsnog te voldoen. Blijft de leerling na deze 2 weken in gebreke, dan wordt de automatische incasso gestopt en wordt er een factuur aangemaakt voor het openstaande lesgeld. Kosten hiervoor bedragen € 4,50 per factuur.

 • Bij verzuim door ziekte of andere redenen is restitutie niet mogelijk. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Overleg hiervoor met de docent of neem contact op met het hoofdkantoor.

 

3. Lessen

 • DéDé Musicalschool heeft 1 x per jaar een kijkles. Aankondiging vindt plaats via Social Media en meDéDéling
 • DéDé Dance behoudt zich het recht voor om lestijden en – plaats te wijzigen.
 • Tijdens de schoolvakanties en vrije dagen wordt er geen les gegeven, dit is reeds verrekend in het lesgeld.

 

4. Privacy

 • Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal van u of van uw kind voor

communicatieve en interne coaching doeleinden van DéDé Dance.

 • Met ondertekening van het inschrijfformulier meldt u zich aan voor het ontvangen van de meDéDéling die maandelijks wordt verzonden per mail. U wordt op deze wijze geïnformeerd over al het DéDé nieuws dat belangrijk is voor onze leerlingen en hun ouders. 

 

5. Kledingvoorschriften DéDé Musicalschool

 • DéDé Dress collectie
 • Schoenen moeten slap zijn, dus geen stugge randen
 • Haren vast, zodat ze niet in het gezicht hangen
 • Geen sieraden (kleine oorknopjes/ringetjes zijn toegestaan
 • Geen kauwgom
 • De (ballet)kleding is te verkrijgen op dededance.nl of bij  Didanza (Tel: 040-7820101)

 

6. Beëindigen

 • DéDé Musicalschool lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een lesseizoen en kan tussentijds niet beëindigd worden.
 • Aan het einde van het lesseizoen wordt het lidmaatschap automatisch stop gezet.

 

7. Risico en aansprakelijkheid

 • Het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij DéDé Musicalschool, is geheel voor eigen risico.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van het lid.
 • DéDé Dance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

 

8. Huisregels

 • De leerling wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van DéDé Dance en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden van DéDé Dance staan op de website www.dededance.nl.

 

 

 

 

 

Contactgegevens
 • Hoofdkantoor:
  Blaarthemseweg 6,
  5502 JV Veldhoven
 • (040) 254 4052
Kaart
Facebook
Ontwerp en techniek © 2016-2018 MonTay Media